mac website software

Advokátní kancelář
Mgr. Aleš Dufek


Poskytuji právní služby
ve všech oblastech platného práva.

Mgr. Aleš Dufek


+420 777 935 825
alesdufek@akdufek.cz

ADRESA

K Pasekám 2984, 760 01 Zlín

Advokátní kancelář Mgr. Aleš Dufek, K Pasekám 2984, 760 01 Zlín

PRÁVNÍ MINIMUM PRO SPOTŘEBITELE

INFORMACE O CENĚ

Jsem povinen uvádět informace o ceně za služby, a to v rámci tzv. obchodních sdělení. Obchodní sdělení uvádí informace o službě a ceně a umožňuje spotřebiteli uskutečnit koupi služby. Neuvádění ceny za službu by mohlo být považováno za tzv. klamavé opomenutí (klamavá obchodní praktika) dle §5a zákona. Uvedení ceny je podstatnou informací pro spotřebitele spolu s uváděním platebních podmínek a právem na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují a podmínky jeho uplatnění.

DOKLAD O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Jsem povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby jsem povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem spotřebitelem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nesmím využívat pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

VSTUPNÍ KONZULTACE ZDARMA

Informace o cenách za mé služby jsou umístěny v mé advokátní kanceláři. Ceny za poskytnutí právních služeb jsou odvozovány z vyhl. č. 177/1996 Sb., o advokátním tarifu. Prvotní vstupní konzultaci s klientem před vlastním oficiálním převzetím právního zastoupení poskytuji zdarma.

Sdílejte naši stránku